Jakie środki zostały podjęte w celu ochrony kibiców przy wejściu na stadion i podczas meczu?